POL-PLAN sp. z o.o.
ul. Wrocławska 42/44, 62-060 Stęszew / Zamysłowo, POLAND

NIP: 7790020809
REGON: 004789651
KRS: 0000010969

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5 800 000,- zł – wpłacony w całości.

    POL-PLAN sp. z o.o.
    ul. Wrocławska 42/44, 62-060 Stęszew / Zamysłowo

    KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5 800 000,- zł – wpłacony w całości.