Benedykt i Rafał Bródka „POL-PLAN” Zakład Produkcji Plandek Spółka Jawna
ul. Wrocławska 42/44, 62-060 Stęszew / Zamysłowo, POLAND

NIP: 7790020809
REGON: 004789651
KRS: 0000010969

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5 800 000,- zł – wpłacony w całości.
    Benedykt i Rafał Bródka „POL-PLAN” Zakład Produkcji Plandek Spółka Jawna
    ul. Wrocławska 42/44, 62-060 Stęszew / Zamysłowo

    KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5 800 000,- zł – wpłacony w całości.